www.pickwick.hu

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Üdvözöljük a PICKWICK® holnapon (a „Honlap”)! Jelen Honlapot a a 1123 Budapest, Alkotás u. 50. (Magyarország) (cégjegyzékszám: 01-10-041570) székhelyű Jacobs Douwe Egberts Hungary Zrt. („JDE HU”) működteti.

 

Hatály
Jelen feltételek (a „Felhasználói feltételek”) a Honlapon tett látogatás és a Honlap felhasználása valamennyi esetére vonatkoznak, továbbá minden olyan információra, javaslatra és/vagy szolgáltatásra, amely a Honlapon vagy azon keresztül jut el Önhöz (az „Információ”). Jelen Honlap használatával Ön elfogadta a Felhasználói feltételeket. A JDE HU jelen Felhasználói Feltételeket bármikor kibővítheti vagy módosíthatja. A kibővített vagy módosított Felhasználói Feltételek a Honlapon történő megjelenéskor lépnek hatályba.

 

Tájékoztatás és felelősség 

Jelen Tájékoztatás csak általános tájékoztatási célt szolgál. A JDE HU nem felelős semmilyen kárért, amely a Honlap felhasználásából (vagy annak meghiúsulásából) ered, beleértve a vírusok vagy a Tájékoztatás pontatlansága vagy hiányosság okozta károkat, kivéve ha ezen károk a JDE HU vagy annak ügyvezető szándékos károkozásából vagy súlyos gondatlanságából eredően merültek fel. A JDE HU nem felelős továbbá semmilyen kárért, amely az elektronikus kommunikációs eszközök használatából ered, beleértve – korlátozás nélkül – az elektronikus közlések kézbesítésének meghiúsulásából, késedelméből vagy harmadik felek vagy az elektronikus kommunikációra és vírusok továbbítására használt számítógépes programok okozta megszakadásából vagy manipulációjából eredő károkat.

 

Adatvédelmi Szabályzat

A jelen Honlapon keresztül vagy azzal kapcsolatban biztosított vagy begyűjtött személyes információk kizárólag a KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. Adatvédelmi szabályzatával összhangban használhatók fel. A Felhasználói Feltételek érvényessége mindenkor a KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. jelen Honlapon közzétett Adatvédelmi Szabályzatában rögzített feltételektől függ.

 

Belinkelt honlapok

A Honlapon külső internetes oldalakra mutató linkek szerepelhetnek. A JDE HU nem vállal felelősséget semmilyen internetes oldal felhasználásáért vagy tartalmáért, amelyeken be van linkelve a Honlap, vagy amelyek a Honlapon be vannak linkelve. A KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. Adatvédelmi Szabályzata nem vonatkozik az Ön személyes adatainak ilyen külső oldalakon vagy azokon keresztül történő feldolgozására.

 

Szellemi tulajdon

Amennyiben arról jelen Felhasználói feltételek másként nem rendelkeznek, a Honlaphoz és a Tájékoztatáshoz fűződő jogok a szerzői jogokat és egyéb szellemi tulajdonjogokat is beleértve a KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. tulajdonát képezik. A Felhasználók a Honlapot és az azon közzétett Tájékoztatást elolvashatják, és arról saját felhasználás céljából – például nyomtatás vagy eltárolás útján – másolatokat készíthetnek. A Honlap vagy a Tájékoztatás bármely egyéb formában történő felhasználásához, így például a Honlap (vagy a Honlap egy része) bármely külső internetes oldalon történő eltárolásához vagy sokszorosításához, vagy a Honlap és más internetes oldalak között linkek, hipertext linkek vagy mélylinkek létrehozásához a KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V.  előzetes írásos beleegyezésére van szükség.


A „PICKWICK®” és a Honlapon megjelenő egyéb védjegyek a KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. vagy kapcsolt vállalkozásai bejegyzett védjegyei.

 

Önkéntes ötletek

Amennyiben Ön önkéntesen szövegeket, képeket, hanganyagokat, szoftvert, információkat tartalmazó vagy egyéb ötleteket és/vagy anyagokat (az „Anyagok”) posztol a Honlapon vagy küld el e-mailben vagy más módon a JDE HU részére, a JDE HU ezen Anyagokat korlátlanul és ingyenesen felhasználhatja, lemásolhatja és/vagy kereskedelmi céllal hasznosíthatja, és a JDE HU-t ezen Anyagok vonatkozásában semmilyen titoktartási kötelezettség nem terheli.

Ön ezúton vállalja, hogy mentesíti és kártalanítja a JDE HU-t minden olyan kereset, igény és felelősség vonatkozásában, amely abból eredően merül fel a JDE HU-nél, hogy az általa felhasznált és/vagy hasznosított Anyagok sértik valamely harmadik fél (szellemi tulajdonhoz fűződő) jogát, vagy valamely harmadik féllel szemben egyéb okból jogellenes eljárásnak minősül.

 

Irányadó Jog és Bíráskodás

Jelen Felhasználói feltételekre kizárólag Magyarország törvényei tekintendők irányadónak. Amennyiben azt a törvény másként nem írja elő, a jelen Felhasználói feltételekkel kapcsolatos jogviták esetén – a Felhasználói Feltételek létezésével és érvényességével kapcsolatos jogvitákat is beleértve – a felek Budapest (Magyarország) illetékes bíróságai joghatóságának vetik alá magukat.

 

Legfrissebb verzió: 2015. február 27.